Swedish (Sweden) phrases #541-560 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Create new document from a template.
Skapa ett nytt dokument från en mall.
info
542
Create new image document using current contents of clipboard.
Skapa en ny bild dokument från innehållet i urklipp.
info
543
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
544
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
545
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Skapa en ny tom rastrerad bild från det aktuella innehåll av Windows skrivbord.
info
546
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Skapa ett nytt rastrerings-överlägg och placera det över de andra överläggen.
info
547
Create new revision
info
548
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
info
549
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
info
550
Create raster layer
Skapa ett raster-överlägg
info
551
Create, delete, rename and priorize layouts.
info
552
Created
Skapad
info
553
Credits
Lista över medverkande
info
554
Crop
Beskär
info
555
Crop to selection
info
556
Cross
kryss
info
557
Cu&t
Klipp ut
info
558
Cu&t %s
Klipp u&t %s
info
559
Cubic interpolation
info
560
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Det aktuella dokumentet innehåller osparade data. Försök att spara dokumentet först genom att använda 'Spara...' knappen.
info
I wish there were...
Select background