Bulgarian phrases #421-440 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Change color depth of all frames.
info
422
Change color depth...
Промени дълбочината на цвета...
info
423
Change color of individual pixels.
Промени цветът в отделни пиксели.
info
424
Change color of the stop selected in the gradient above.
Промени цвета на избания в горния градиент стоп.
info
425
Change image size of all frames.
info
426
Change layer blending
info
427
Change layer opacity
info
428
Change mouse cursor used for "%s".
info
429
Change size...
Промени размера...
info
430
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Промяна разделителната способност на изображението със задаване размерите в пиксели или в проценти.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Повече информация</a>.
info
431
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Смени разделителната способност в пиксели като настроиш  новата му стойност в пкс или проценти.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
info
432
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
info
433
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Промяна скоростта на анимацията с умножаване времето на кадрите по дадена стойност.
info
434
Checkboard
info
435
Chips
info
436
Choose Color
info
437
Choose license...
Избери лиценз...
info
438
Choose one of the beveling methods.
info
439
Choose size and color depth of the inserted image.
info
440
Choose the height of the upper part [0-100%].
info
Select background
What about ICL files?