Swedish (Sweden) phrases #621-640 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Skapa en ny muspekare med angivna dimensioner och färjdjup. Det skapade muspekare få vara animerad.
info
622
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
623
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Skapa en ny tom rastrerad bild från det aktuella innehåll av Windows skrivbord.
info
624
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Skapa ett nytt rastrerings-överlägg och placera det över de andra överläggen.
info
625
Create new revision
info
626
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
info
627
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
info
628
Create raster layer
Skapa ett raster-överlägg
info
629
Create, delete, rename and priorize layouts.
info
630
Created
Skapad
info
631
Credits
Lista över medverkande
info
632
Crop
Beskär
info
633
Crop to selection
info
634
Cross
kryss
info
635
Cu&t
Klipp ut
info
636
Cu&t %s
Klipp u&t %s
info
637
Cubic interpolation
info
638
Current color
Nuvarande färg
info
639
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Det aktuella dokumentet innehåller osparade data. Försök att spara dokumentet först genom att använda 'Spara...' knappen.
info
640
Cursor - Add to Online Library
info
Select background
What about ICL files?