Catalan phrases #1801-1820 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Language synchronization
Sincronització de llengua
info
1802
Language:
Llengua:
info
1803
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Les llengües marcades amb banderetes estan instal·lades. Tria una llengua i fes clic en el botó Descarregar per intentar descarregar la taula de traducció.
info
1804
Lapcian...
info
1805
Large
info
1806
Large icons
info
1807
Las Palmas Tan...
info
1808
Laser Light Show...
info
1809
LaserSight
info
1810
Laserrays...
info
1811
Lasso
Llas
info
1812
Latest news, tutorials, support center.
Últimes notícies, tutorials, centre de suport.
info
1813
Lattice Composer
info
1814
Lattice...
info
1815
LatticeComposer
info
1816
LatticeXPdemo
info
1817
Layer
Capa
info
1818
Layer Style
info
1819
Layer effect files
Fitxers d'efecte de capa
info
1820
Layer painting
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...