Swedish (Sweden) phrases #3501-3520 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3501
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
info
3502
Select how to handle multiple open documents.
Välj hur multipel öppna dokument ska hanteras.
info
3503
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Välj hur du vill sammanfoga markerad överlägg med underliggande överlägg (pluralis).
info
3504
Select how to visualize the colors.
info
3505
Select printer and print image.
info
3506
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Välj språket som föredras. Engelska kommer att användas för fraser som inte finns för det utvalda språket.
info
3507
Select the splitting style.
info
3508
Select the sub-view in the left/upper pane.
info
3509
Select the sub-view in the right/lower pane.
info
3510
Select the sub-view in the right/upper pane.
info
3511
Select to how many frames (columns x rows) to split the image.
info
3512
Selected file formats will be used for newly created documents.
Valt filformat kommer att användas för nya dokument
info
3513
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Valda format kommer att avändas för nya dokument i angiven ordning.
info
3514
Selected language is built into the application and supported by all default components.
info
3515
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Den valda sidan kommer att visas, om programmet startas utan parametrar.
info
3516
Selected printer
info
3517
Selected view
info
3518
Selection ID:
info
3519
Selection mask
info
3520
Selection mask ID
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons