Swedish (Sweden) phrases #3941-3960 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3941
Translation mode
info
3942
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Översättningstabellen innehåller %i frasar. Tryck på Uppdatera för att se om flera är tillgängliga.
info
3943
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Översättning tabellen innehåller %i frasar. Det finns även %i översatta av dig. Klicka på Skicka för att göra dem tillgängliga för andra.
info
3944
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Översättningstabellen inte är tillgänglig, prova att ladda ner eller hjälp till med att översätta själv.
info
3945
Translation tables for this language are not available.
Översättningstabeller för detta språk är inte tillgängliga.
info
3946
Translator mode
Översättningsläge
info
3947
Transmission...
info
3948
Transparency
info
3949
Transparency (alpha channel)
Genomskinlighet (Alfa-kanal)
info
3950
Transparency Blender 1.0...
info
3951
Transparency Editor 1.0...
info
3952
Transparency Grids 1.0...
info
3953
Transparency Inverse 1.0...
info
3954
Transparency Maker 1.0...
info
3955
Transparency Noise 1.0...
info
3956
Transparency RGB 1.0...
info
3957
Transparent Bullseye...
info
3958
Transparent Pizza...
info
3959
Tremors...
info
3960
Tri-Mirror-Tile......
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...