Turkish phrases #1101-1120 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Defines where is the new frame placed.
Yeni çerçevenin nereye yerleştirildiğini tanımlar.
info
1102
Defines, where to place the outline.
Ana hatları nereye yerleştireceğinizi tanımlar.
info
1103
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Göreceli boyutun % 100'den az olması durumunda çıktı görüntüsünde konumlandırılan nesnenin nerede olacağını tanımlar.
info
1104
Defocus...
info
1105
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Bir doğrusal veya perspektif dönüşümü uygulayarak görüntüyü deforme edin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Daha fazla bilgi</a>.
info
1106
Delete
Sil
info
1107
Delete custom colors
ozel renkleri sil
info
1108
Delete file
Dosyayı sil
info
1109
Delete frame
Çerçeveyi sil
info
1110
Delete layer(s)
Katman(lar)ı sil
info
1111
Delete vertex
Köşeyi sil
info
1112
Demitone 25
info
1113
Demitone 50
info
1114
Density [%]:
Yoğunluk [%]:
info
1115
Density of the projected shadow at the beginning.
info
1116
Density of the projected shadow at the end.
info
1117
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Gölge yoğunluğu. Yüksek değerler gölgeyi daha koyu yapar.
info
1118
Desaturate
Doygunluğu azalt
info
1119
Description
info
1120
Description of the default operation.
info
Select background
Vista & Win 7 icons