Turkish phrases #3801-3820 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3801
Tekstya...
info
3802
Telegraphics
info
3803
Television...
info
3804
Template of the watermark text. The following placeholders can be used:%% - % sign, %FILENAME% - name of the file, %FILEFOLDER% - folder with the image including /, %FILEEXT% - extension, %EXIF-TagName% TagName is name of a tag in exif.
Filigran metninin şablonu. Aşağıdaki yer tutucu kullanılabilir:%% - % işaret,%FILENAME% - dosyanın adı, %FILEFOLDER% - Klasör de dahil olmak üzere görüntü. /, %FILEEXT% - uzantı, %EXIF-TagName% TagName, exif'deki bir etiketin adıdır.
info
3805
Teph's Tricks
info
3806
Terracotta......
info
3807
Test
Test
info
3808
Text
Metin
info
3809
Text - Editor
Metin - Düzenleyici
info
3810
Text Template
info
3811
Text alignment if more than one line is used.
Birden fazla satır kullanılırsa metin hizalaması.
info
3812
Text describing this command.
info
3813
Text displayed before the color picker if there is enough space.
Yeterli alan varsa renk seçiciden önce görüntülenen metin.
info
3814
Text displayed in status bar for this item. Multilanguage format is allowed.
Bu öğe için durum çubuğunda gösterilen metin. Çok dilli formata izin verilir.
info
3815
Text in the caption of the window displayed during execution.
Yürütme sırasında görüntülenen pencerenin başlığında metin.
info
3816
Text in toolbar
info
3817
Text size
info
3818
Text watermark
info
3819
Texturation 3D DEMO
info
3820
Texture
info
Select background
What about ICL files?