Turkish phrases #921-940 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Constellation...
info
922
Conte Crayon...
info
923
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
924
Context Menu Commands
info
925
Context menu commands
info
926
Context menu:
info
927
Continually increase transparency in given direction.
Verilen yönde şeffaflığı sürekli olarak arttırın.
info
928
Continuous boost
Sürekli destek
info
929
Contraction...
info
930
Contrast
Kontrast
info
931
Contrast Checkers
info
932
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast, görüntünün daha koyu ve daha açık alanları arasındaki farkı kontrol eder.
info
933
Contrast...
Kontrast...
info
934
Controlled sync ID
info
935
Controlled viewport:
info
936
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Görüntülerin, .jpg veya .png gibi standart biçimlerde nasıl açıldığını kontrol eder.
info
937
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Geçerli katmanın son görüntüyü ne kadar etkilediğini kontrol eder (% 0-100).
info
938
Controls how to specify the final canvas size.
Son tuval boyutunu nasıl belirleyeceğinizi kontrol eder.
info
939
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Orijinal görüntünün yeni tuval üzerine yerleştirilmesini kontrol eder.
info
940
Controls what information is displayed in window caption.
Pencere başlığında hangi bilgilerin görüntülendiğini denetler.
info
What about ICL files?
Select background