Dutch (Belgian) phrases #961-980 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Copy details
info
962
Copy entire pixels
info
963
Copy frame
info
964
Copy of 
info
965
Copy of %s
info
966
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopieer de pixels van een deel van de afbeelding.  De te vervangen pixels zijn gemarkeerd met het gereedschap 
info
967
Copy style
info
968
Copy the selection and put it on the Clipboard.
info
969
Copy the style of the current layer to the clipboard.
info
970
Copyright © 2007-2009
info
971
Copyright © 2007-2011
info
972
Corner Overlapper...
info
973
Corner Shop...
info
974
Corner radius:
info
975
Corona...
info
976
Corrective
info
977
Coshed
info
978
Cotton...
info
979
Cracks...
info
980
Craquelure 3D
info
What about ICL files?
Select background