RealWorld Graphics - Tài nguyên đồ họa cho ứng dụng và Web

Log-in or register.


Ảnh chụp minh họa trình soạn thảo icon RealWorld  

Trình soạn thảo icon RealWorld - Phiên bản 2006.2

Trính soạn thảo icon RealWorld là một chương trình tạo và xuất bản icon nhiều tính năng, chuyên nghiệp. Chương trình có thể tạo icon Window XP trực tiếp từ ảnh và mô hình 3D. Chỉ bằng một cái click chuột, Trình soạn thảo icon RealWorld tự động chuyển một hình 3D thành ảnh hoặc icon. Mỗi ảnh sinh ra được áp dụng một hiệu ứng đặt biệt có thể cấu hình được. Một thư viện đính kèm gồm 36 icon và mô hình 3D gốc.

Tải về bản dùng thử trong 30 ngày

Mua bản quyền cho Trình soạn thảo Icon RealWorld

  • Bản quyền sử dụng tại nhà (Home license) - $29 - với bản quyền này, bạn không được sử dụng chương trình ứng dụng với mục đích thương mại - mua trực tuyến.
  • Bản quyền chuyên nghiệp (Professional license) - $89 - Bản quyền cơ bản cho người dùng đơn, bao gồm một năm nâng cấp miễn phí - mua trực tuyến.
  • Bản quyền tập thể (Corporate license) - $890 - với bản quyền này, tất cả thành viên của một tổ chức đơn có thể sử dụng chương trình - mua trực tuyến.

[Trình soạn thảo Icon RealWorld] - [Ảnh chụp minh họa] - [Có gì ở phiên bản mới nhất] - [Tải về] - [Cửa hàng trực tuyến]


Xem qua kho lưu trữ icon  

Tải về tập icon miễn phí

Xem qua bộ sưu tập icon Window XP. Thư viện gồm có các icon ứng dụng chuyên nghiệp, các icon cho buddy, màn hình desktop, web để cá nhân hóa phần mềm IM của bạn (MSN Messenger, ICQ, ...).

Tìm kiếm thư viện icon:
Gợi ý: Nhập một hay nhiều từ khóa cách nhau bởi khoảng trắng và nhấn Enter.

Đặt hàng các icon tự chọn  

Các icon và hình ảnh tự chọn cho các dự án của bạn

  • Cho một cái nhìn và cảm giác thiết thực, thực tế, không phiền hà.
  • Chất lượng không thỏa thuận đối với tất cá kích cỡ hình ảnh trong đó có cỡ mơ hồ nhất 16x16 pixel.
  • Kiểm tra phương pháp luận của chúng tôi và tìm hiểu những gì phải xem xét khi đánh giá chất lượng của một icon.

Liên hệ với chúng tôi qua emal info@rw-designer.com nếu bạn cần biết thêm thông tin hay bản kê chi phí dự án.


Trang chủ Đồ họa RealWorld bằng tiếng Anh