Danish phrases #2121-2140 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2121
Not constrained
info
2122
Not so Noisy...
info
2123
Note
Bemærk
info
2124
Note Paper...
info
2125
Note: Set default value for layered mode in application options.
info
2126
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Bemærk: Håndtagskoordinater sendes til værktøjet præcis som angivet, uanset aktuel koordinattilstand. Ugyldige værdier kan forårsage uventede resultater.
info
2127
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Bemærk: Største og mindste zoomværdi kan afhænge af vinduesstørrelse og det viste billede.
info
2128
Nuke...
info
2129
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antallet af pladser bag kommaet. Forøg værdien for højere farvenøjagtighed, eller hvis intervallet er for lavt.
info
2130
Number of times the blur algorithm is run in sequence.
Antal gange sløringsalgoritmen køres i sekvensen.
info
2131
Néon...
info
2132
OK
OK
info
2133
Object alignment
Emenjustering
info
2134
Object determining the commands displayed in the command panel.
info
2135
Object providing menu or toolbar commands.
Emne med menu-/værktøjsliniekommandoer.
info
2136
Object specifying command list.
Emneangivet kommandoliste.
info
2137
Object that controls the command in the window's context menu.
Emne der kontrollerer kommandoen i vinduets konteksmenu.
info
2138
Ocean Ripple...
info
2139
Océan...
info
2140
Offset Wrap...
info
Select background
Vista & Win 7 icons