Danish phrases #1081-1100 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Bestemmer hvordan facethøjden opnås.
info
1082
Defines how to select a document part from the whole document.
Bestemmer hvordan en dokumentdel vælges i et helt dokument.
info
1083
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
Definerer strategien for ophævelse-operation. Nogle dokumenttyper understøtter måske kun udvalgt mode.
info
1084
Defines visualization mode for items.
Definerer visualisering for emner.
info
1085
Defines where is the new frame placed.
Bestemmer den nye rammes placering.
info
1086
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Bestem hvor emnet placeres i outputbilledet, hvis den relative størrelse er under 100%.
info
1087
Defocus...
info
1088
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Deformér billede med bilineær eller perspektiv transformering.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Flere oplysninger</a>.
info
1089
Delete
Slet
info
1090
Delete custom colors
Slet tilpassede farver
info
1091
Delete file
Slet fil
info
1092
Delete layer(s)
Slet lag
info
1093
Delete vertex
Slet knudepunkt
info
1094
Demitone 25
info
1095
Demitone 50
info
1096
Density [%]:
Tæthed [%]:
info
1097
Density of the projected shadow at the beginning.
Skyggens tæthed i begyndelsen.
info
1098
Density of the projected shadow at the end.
Skyggens tæthed i slutningen.
info
1099
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Skyggens tæthed. Højere værdi giver større tæthed.
info
1100
Depth
info
I wish there were...
Select background