Danish phrases #261-280 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tilføj skygge med given intensitet og forskydning.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Flere oplysninger</a>.
info
262
Add a shadow to the drawn shape.
Føj skygge til formen.
info
263
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
264
Add a watermark picture or text.
Tilføj billede eller tekst som vandmærke.
info
265
Add an elliptical border.
Tilføj elliptisk kant.
info
266
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
267
Add and Sub...
info
268
Add color
Tilføj farve
info
269
Add commands to this toolbar.
info
270
Add custom preset
Tilføj forudindstilling
info
271
Add folder to favorites
Føj mappe til foretrukne
info
272
Add new color swatch gradient.
Føj ny farve til farveprøvegraduering.
info
273
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Tilføj nyt filter|Duplikér filter|Fjern filter|Flyt op|Flyt ned|
info
274
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Tilføj nyt trin|Duplikér trin|Slet trin|Flyt op|Flyt ned|Importér trin|Eksportér trin|
info
275
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Tilføj eller fjern brugerdefinerede ikoner. Disse ikoner kan derefter anvendes i selve programmet.
info
276
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Tilføj eller fratræ værdi fra rød, grøn og blå kanaler.
info
277
Add predefined color swatches.
Tilføj forudbestemte farveprøver.
info
278
Add reflection
Tilføj refleks
info
279
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Tilføj trukne filer som nye lag.
info
280
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Føj knudepunkt til polygonen ved at trække i håndtaget midt på en kant. 
info
Select background
What about ICL files?