Danish phrases #3961-3980 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3961
Update
Opdatér
info
3962
Update and save
Opdater og gem
info
3963
Upload
Upload
info
3964
Upper left corner:
Øverste venstre hjørne:
info
3965
Upper part height [%]
info
3966
Upper part height [pixels]
Øverste højre del [pixel]
info
3967
Upper right corner:
Øverste højre hjørne:
info
3968
Use .rli format
info
3969
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Brug højdekort til at fortrænge pixel i billedet. Højdegraden definerer fortrængningens retning og mængde.
info
3970
Use active colors
Anvend aktive farver
info
3971
Use color of nearest pixel.
Brug farve fra nærmeste pixel
info
3972
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
Brug en kombination af genopbygning og flydende skalering til at justere billedstørrelse og størrelsesforhold mens indholdet bevares.
info
3973
Use default database
Brug standarddatabase
info
3974
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
3975
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
3976
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
3977
Use the "%s" tool and draw a bubble around it.
Brug "%s" værktøjet og tegn en bobbel omkring det.
info
3978
Use the controls to select font family, style, and size.
Brug kontrollerne til at vælge skrifttype, stil og størrelse.
info
3979
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Brug kontrollerne til at skifte ikonstørrelser i forhåndsvisningen.
info
3980
VDL Adrenaline
info
I wish there were...
Select background