Danish phrases #321-340 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
AliveColors
info
322
AliveGlow
info
323
All Cornered MixUp...
info
324
All Good Things...
info
325
All available parts
Alle tilgængelige dele
info
326
All files
Alle filer
info
327
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Alle operationer kan ophæves. Hvis der ikke er hukommelse nok til at lave backup af en opgave, kan det være umuligt at fortsætte redigering af et dokument.
info
328
All supported files
Alle understøttede filer
info
329
All tags:
Alle tags:
info
330
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Tillader hurtigt skift mellem sammenkædningsmatriksen og mere almindelige filtre.
info
331
Allows you to specify your own image zoom value.
Tillader angivelse af dit eget zoomnivaeu.
info
332
Almathera
info
333
Almodovar Nervous...
info
334
Almodovar...
info
335
Alpha
Alfa
info
336
Alpha Change at RGB...
info
337
Alpha Correction...
info
338
Alpha Crisp...
info
339
Alpha Threshold
info
340
Alpha Tool
info
Select background
I wish there were...