Danish phrases #3441-3460 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3441
Sand Blast
info
3442
Saturation
Mætning
info
3443
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Mætning bestemmer farvers intensitet. Sænk værdien for at gøre billedet mere sort/hvidt og omvendt.
info
3444
Save &as...
Gem som...
info
3445
Save Document
Gem dokument
info
3446
Save Layer Effect
Gem lageffekt
info
3447
Save Selected Area
Gem markering
info
3448
Save changes to %s ?
Gem ændringer til %s?
info
3449
Save colors...
Gem farver...
info
3450
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Gem billedkopier som .jpg uden metadata og standardkomprimeringen 85%.
info
3451
Save current &image as...
Gem aktuelt billede som...
info
3452
Save current mask to file as a grayscale image.
Gem aktuel maske som gråskala billede.
info
3453
Save document
Gem dokument
info
3454
Save lay&out configuration when closing window
Gem layoutopsætning når vinduet lukkes.
info
3455
Save layout as:
Gem layout som:
info
3456
Save style...
Gem stil...
info
3457
Save the active document with a new name.
Gem aktivt dokument med nyt navn.
info
3458
Save the active document.
Gem aktuelt dokument
info
3459
Save the image in selected layer into a file.
Gem billedets valgte lag til fil.
info
3460
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Gem markeringen eller hele billedet, hvis intet er markeret.
info
What about ICL files?
I wish there were...