Danish phrases #3881-3900 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3881
Tow The Line...
info
3882
Toy Shop...
info
3883
Tracer To The EmBoss...
info
3884
Trame de demi-teintes...
info
3885
TransLine
info
3886
TransTone
info
3887
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Transformer billedet fra kartesiske koordinater (x, y) til polære koordinater (r, φ).
info
3888
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Transformer billedet fra polære koordinater (x, y) til kartesiske koordinater (r, φ).
info
3889
Transformation
Transformering
info
3890
Translated string:
Oversat streng:
info
3891
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
3892
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
3893
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
3894
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
3895
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
3896
Transmission...
info
3897
Transparency
Gennemsigtighed
info
3898
Transparency (alpha channel)
info
3899
Transparency Blender 1.0...
info
3900
Transparency Editor 1.0...
info
Select background
I wish there were...