Danish phrases #3541-3560 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3541
Shadowcaster...
info
3542
Shape fill mode
Formudfyldning
info
3543
Shape fill mode controls how shapes are filled and if outline is drawn.
Udfyldning bestemmer hvordan former udfyldes og om der tegnes en kant.
info
3544
Shape filling
Formudfyldning
info
3545
Shape is filled using pattern from the selected image file.
Formen udfyldes med mønstret fra den valgte billedfil.
info
3546
Shape is filled using selected pattern combining primary and secondary colors.
Formen udfyldes med det valgte mønster og en kombination af primære og sekundære farver.
info
3547
Shape source:
Formkilde:
info
3548
Shape:
Form:
info
3549
Shapes will be filled with solid color or brush.
Former udfyldes med dækkende farve eller pensel.
info
3550
Sharp joins between lines.
Skarp liniesammenføjning.
info
3551
Sharp shadow
Skarp skygge
info
3552
Sharpen
Skarpere
info
3553
Sharpness:
info
3554
Shear Tiles...
info
3555
Shear...
Drejning...
info
3556
Shift Hue
Skift nuance
info
3557
Shift hue of every pixel by given angle.
Skift nuance for hver pixel efter givet vinkel.
info
3558
Shine
info
3559
Shortcut
Genvej
info
3560
Shortcut:
Genvej:
info
What about ICL files?
Select background