Danish phrases #3921-3940 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3921
Twirl...
Hvirvl...
info
3922
Twist...    
info
3923
Twist...
Tvist...
info
3924
Twister...
info
3925
TwistingPixels  
info
3926
Type
Type
info
3927
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv vilkårlig tekst i denne boks, og klik på billedet for at generer teksten med den angivne skrifttype.
info
3928
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
3929
Type of operation executed in this step of the sequence.
Handling udført dette i sekvenstrin.
info
3930
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Handlingstype til eksekvering når en gestus genkendes. Visse handlingers ekstraindstillinger er vist herunder.
info
3931
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Type af mønster farvet når penslen bevæger sig over canvas
info
3932
Type of the actual operation.
Aktuel handlingstype
info
3933
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
3934
Type of the view in this panel.
Visning i dette panel.
info
3935
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Transformeringstype udført i dette trin (bemærk at transformering ikke bør være sidste trin i sekvensen, da resultatet mistes).
info
3936
Type of view to be placed in this tab.
Visningstype til denne fane.
info
3937
Type text directly in the raster editor.
Skriv tekst direkte i billedredigering.
info
3938
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Billedets typiske baggrundsfarve. Billedet bliver bedst hvis den bruges på lignende baggrunde.
info
3939
U.S. Comic...
info
3940
UIV Max...
info
Select background
Vista & Win 7 icons