Danish phrases #4061-4080 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4061
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Hvis aktiveret vil autozoom funktionen anvendes når vinduet åbnes.
info
4062
Whirl Blur...
Hvirvelsløring...
info
4063
White Balance / Highlight Recovery v1.0.5...
White Balance / Highlight Recovery v1.0.5...
info
4064
White Shimmer
White Shimmer
info
4065
White Vignette
Hvid vignette
info
4066
White point:
Hvidt punkt:
info
4067
Width
Bredde
info
4068
Width delta
Deltabredde
info
4069
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Liniebredde kan være alle positive tal incl. flydende punktværdier.
info
4070
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på formens kant hvis værktøjet understøtter dette og kanter er aktiveret.
info
4071
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
4072
Width of the retargeted image in pixels.
Bredde på det skalerede billede i pixel.
info
4073
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
4074
Width:
Bredde:
info
4075
Wind...
Vind...
info
4076
Windeffekt
info
4077
Windo
Vindue
info
4078
Window Painting
Vinduestilstand
info
4079
Window Screen...
info
4080
Window caption
Vinduestitel
info
I wish there were...
Select background