Danish phrases #921-940 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Contraction...
info
922
Contrast
Kontrast
info
923
Contrast Balance 1.1...
info
924
Contrast Mask...
info
925
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast bestemmer forskellen mellem lyse og mørke områder på billedet.
info
926
Contrast...
Kontrast...
info
927
Controlled sync ID
Bestemt synk ID
info
928
Controlled viewport:
Bestemt synsfelt:
info
929
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Bestemmer hvor meget det aktuelle lag påvirker det endelige billede (0-100%)
info
930
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrollerer hvilken information der vises i overskriften
info
931
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Bestemmer om en værktøjslinie vises ved oprettelse af nyt vindue.
info
932
Controls which drawing tools will be available.
Bestemmer hvilke tegneværktøjer der er tilgængelige.
info
933
Convergance...
info
934
Converse
info
935
Convert color image to a grayscale.
Konverter farvebillede til gråskala.
info
936
Convolution Filter
Sammenkædningsfilter
info
937
Convolution Shaman SE...
info
938
Convolution matrix:
Sammenkædningstabel:
info
939
Convolution shaman...
info
940
Coolorize
info
What about ICL files?
I wish there were...