Norwegian (Bokmål) phrases #1021-1040 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Custom background
Egendefinert bakgrunn
info
1022
Custom color
Egendefinert farge
info
1023
Custom colors
Egendefinerte farger
info
1024
Custom convolution filter
Egendefinert kalkulerings filter
info
1025
Custom convolution filter...
Egendefinertkonvolutiserings filter...
info
1026
Custom de-vignetting
Egendefinert av-vignettering
info
1027
Custom icons...
Egendefinerte ikoner...
info
1028
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Egendefinerte mønstre for verktøy, farger, fyll stiler og tegnings modus.
info
1029
Custom zoom
Egendefinert størrelse
info
1030
Custom1
Egendefinert1
info
1031
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Konfigurer hovedapplikasjons vinduet. Åpnede dokumenter eller vinduer vil ikke bli endret.
info
1032
Cut a defined quadrangle from an image.
Fjern et definert kvadratisk område fra bildet.
info
1033
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Kopier markeringen og lim det inn på utklippsbordet.
info
1034
CutGlass......
info
1035
Cutout...
info
1036
Cyberdelic...
info
1037
Cybia
info
1038
Cyborg...
info
1039
D&isabled
&Deaktiert
info
1040
D&isabled - simpler user interface, conserves memory
D&ekativert - enklere brukergrensesnitt, mindre minne
info
I wish there were...
Select background