Norwegian (Bokmål) phrases #2141-2160 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2141
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Verdi for skyggen i piksler. Positive verdier flytter skyggen i høyre nederst.
info
2142
Oil Over The Picture...
info
2143
Oil Paint...
info
2144
Old Colorize...
info
2145
Old Photo...
info
2146
Ommadawn...
info
2147
On &key pressed:
På try&kt tast:
info
2148
On key pressed
På trykket tast
info
2149
Onde...
info
2150
Ondulation...
info
2151
One window per document
Et vindu per dokument
info
2152
Online
Resurser
info
2153
Online help
Hjelp på veven
info
2154
Only draw outline of basic shapes.
Bare tegn utvendig og standard linjer.
info
2155
Only show strings containning the entered character sequence.
Bare vis fraser som inneholder de innskrevne tegnene i filterboksen.
info
2156
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Bare vis det valgte laget uten effekter i delbildebehandleren.
info
2157
Only the last operation can be undone. This option conserves memory but does not improve performance.
Bare den siste operasjonen kan bli angret. Dette krevet lite minne, men ingen bedre funksjonalitet.
info
2158
Op Art City...
info
2159
Opacity
Ugjennomsiktighet
info
2160
Opacity and image mask
Ugjennomsiktighet og bilde maske
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...