Norwegian (Bokmål) phrases #2181-2200 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2181
Operation applied on the selected image layer.
Operasjonen for det valgte laget ble godkjent.
info
2182
Operation class
Operasjonsklasse
info
2183
Operation class:
info
2184
Operation failed. Please try again later.
Operasjonen feilet. Vennligst prøv igjen senere.
info
2185
Operation icon to use in menu or toolbar.
Operasjonsikon for menyen og verktøylinjen.
info
2186
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
2187
Operation:
Operasjon...
info
2188
Optimize image for given background color.
Optimaliser bilde for gitt bakgrunnsfarge.
info
2189
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optimaliser bilde for gitt bakgrunnsfarge.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">Mer informasjon</a>.
info
2190
Or Itself...
info
2191
Organic Edges...
info
2192
Orientation of the watermark text in degrees.
Retning på vannmerketeksten i grader.
info
2193
Origami...
info
2194
Original
Orginal
info
2195
Original string:
Original frase:
info
2196
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Orginal|Prosessert|Begge|Oppdater|Automatisk oppdatering|
info
2197
Ornament
info
2198
Other Worlds...
info
2199
Other files
Andre filer
info
2200
Out Of Time...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...