Norwegian (Bokmål) phrases #3521-3540 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3521
Set outline width of a shape to the predefined value.
Velg disposisjonsnivå bredden av en form for forhåndsdefinert verdi.
info
3522
Set primary color
Velg hovedfarge
info
3523
Set rasterization mode
Velg bildemodus
info
3524
Set shape fill mode
Velg fyllmodus
info
3525
Set style ID
Velg stil ID
info
3526
Set style config
Velg stilkonfigurasjon
info
3527
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Velg fargen som hovedfarge ved å klikke på en piksel. Hold ned skift for å velge som sekundær farge.
info
3528
Set the state of all selected boolean items to false.
Velg statusen for alle valgte elementer til falsk.
info
3529
Set the state of all selected boolean items to true.
info
3530
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Velg forstørrelses faktoren for markeringen til 100%.
info
3531
Set tool ID
Velg verktøy ID
info
3532
Set tool config
Velg verktøykonfigurasjon
info
3533
Settings
info
3534
Setzboard...
info
3535
Shadow
Skygge
info
3536
Shadow density
Skyggeintensitet
info
3537
Shadow offset
Skygge plassering
info
3538
Shadow only
Skygge
info
3539
Shadow position:
Skyggeposisjon:
info
3540
Shadow size
Skyggestørrelse
info
Select background
What about ICL files?