Norwegian (Bokmål) phrases #981-1000 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Opprett nye kommandoer|Dupliser kommandoer|Slett kommandoer|Flytt opp|Flytt ned|Importer kommandoer|Eksporter kommandoer|
info
982
Create new document from a template.
Opprett nytt dokument fra en mal.
info
983
Create new image document using current contents of clipboard.
Opprett nytt bilde ved å bruke innhold fra utklippsbordet.
info
984
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Opprett ny mal|Dupliser valgt mal|Slett valgt mal|Gi valgt mal nytt navn|Konfigurer valgt mal|Flytt valgt mal ned|Flytt valgt mal opp|Importer mal|Eksporter mal|
info
985
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Opprett en ny peker med spesifiserte dimensjoner og fargedybde. Den opprettede pekeren kan også være animert.
info
986
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Opprett ny forhåndsinnstilling|Dupliserte forhåndsangitte|Slett forhåndsangitte|Flytt opp|Flytt ned|Importer forhåndsangitt|Eksporter forhåndsangitt|
info
987
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Opprett nytt bilde med skjermdump fra Windows.
info
988
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Opprett nytt bilde og plasser det på toppen av andre lag.
info
989
Create new revision
Opprett ny versjon
info
990
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Opprett ny verktøylinje|Dupliser verktøylinje|Slett verktøylinje|Flytt opp|Flytt ned|
info
991
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
Opprett ny visning|Dupliser visning|Slett visning|Gi visningen nytt navn|Flytt ned|Flytt opp|
info
992
Create raster layer
Nytt lag
info
993
Create, delete, rename and priorize layouts.
Opprett, slett, gi nytt navn og prioriter maler.
info
994
Created
Opprettet
info
995
Credits
Takk til
info
996
Crescent Moon
info
997
Crop and Straighten Photos
info
998
Crop to selection
Beskjær til markert område
info
999
Cross
Kryss
info
1000
Crosshatch...
info
I wish there were...
Select background