Danish phrases #1001-1020 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
1002
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikon vist på værktøjslinie eller i menu.
info
1003
Icon from &selection
Ikon fra markering
info
1004
Icon thumbnails
Ikonminiaturer
info
1005
Icon:
Ikon:
info
1006
Icons
Ikoner
info
1007
Icons and Cursors
Ikoner og markører
info
1008
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identitet på en markerings synkroniseringsgruppe til udtrækning af dokumentdele.
info
1009
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identitet på markerings synkroniseringsgruppe for aktuel visning.
info
1010
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Identitet på værktøjet der bruges når et billede indsættes eller droppes i dette vindue.
info
1011
Identifier of the active draw tool.
Identitet på aktive tegneværktøj.
info
1012
Identifier of the active fill style.
Identitet på aktiv udfyldning.
info
1013
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
1014
Identifier of the image mask.
Identitet på billedmasken.
info
1015
Identifier of the tabs controlled.
Identitet på kontrollerede faner
info
1016
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
1017
Identifier of the view used for operation result preview.
Identitet for visningen brugt til handlingens resultatvisning.
info
1018
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Med flueben påvirkes parameteren af pennens tryk ved brug på tablet.
info
1019
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Hvis punktering er aktiveret kan mønstret bestå af op til 32 '-' og mellemrum.
info
1020
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Hvis aktiveret, og muligt, tilpasses billedstørrelse det roterede rektangel.
info
I wish there were...
What about ICL files?