Danish phrases #141-160 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
A method for serialization of an image into a file.
Serialiseringsmetode for et billede ind i en fil.
info
142
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
En markør er et billede der bevæges rundt på skærmen for at vise musens position. Billedet præcise klikpunkt hedder et hotspot. Markører kan være animerede.
info
143
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Et rasterbillede er en firkant bestående af prikker (pixel). Et billede oprettes ved at farvelægge hver prik en farve med et tegneværktøjer. Alle fotografier og billeder på nettet er faktisk rasterbilleder.
info
144
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Et rektangel kan knyttes til et Béziermønster.
info
145
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Et rektangel kan flyttes, skaleres i X og Y retninger og roteres.
info
146
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Et rektangel kan forvandles til en vilkårlig konveks form som var det roteret i 3D og projekteret tilbage med perspektiv projektering.
info
147
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
Et rektanger der representerer visningens synsfelt, med det givne ID, bliver vist og kan trækkes.
info
148
A second color for gradient filling.
En sekundær  farve til gradueret udfyldning.
info
149
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
En kort beskrivelse af denne markør på maks. 250 tegn.
info
150
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB værdi for en farve brugt som primær farve med stile der ikke definerer deres egen farve.
info
151
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB værdi for en farve brugt som sekundær farve med stile der ikke definerer deres egen farve.
info
152
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
153
About RealWorld Cursor Editor
Om RealWorld Cursor Editor
info
154
Absolute
Absolut
info
155
Account
Konto
info
156
Activate tag
Aktiver tag
info
157
Active color
Aktiv farve
info
158
Active layer
Aktivt lag
info
159
Active tab:
Aktiv fane:
info
160
Add Cursor to Online Library
Føj farve til onlinebibliotek
info
What about ICL files?
I wish there were...