Turkish phrases #1281-1300 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Mouse Cursor
Fare İmleci
info
1282
Mouse cursor files
Fare işaretçisi dosyaları
info
1283
Mouse gesture
Fare hareketi
info
1284
Mouse gestures...
Fare hareketleri...
info
1285
Move
Taşı
info
1286
Move effect down
Efekti aşağıya taşı
info
1287
Move effect up
Efekti yukarıya taşı
info
1288
Move hot spot
info
1289
Move layer down
Katmanı aşağıya taşı
info
1290
Move layer up
Katmanı yukarıya taşı
info
1291
Move the dragged layer up or down.
Sürüklenen katmanı yukarı veya aşağı hareket ettirin.
info
1292
Move the slider to modify a single color channel of the current color.
Mevcut rengin tek bir renk kanalını değiştirmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.
info
1293
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Dikdörtgeni döndürmek için sol tuşunu basılı tutarken farenizi hareket ettirin.
info
1294
Move, resize and rotate
Taşı, yeniden boyutlandır ve döndür
info
1295
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Seçilen alana perspektif dönüşümü taşıyın, döndürün, ölçeklendirin veya uygulayın.
info
1296
Multi-point flood fill
Çok noktalı taşkın dolgu
info
1297
Multiple operations can be undone. The number of operations depends on their memory requirements.
Birden çok işlem geri alınabilir. İşlemlerin sayısı bellek gereksinimlerine göre değişir.
info
1298
Multiple source points
Birden fazla kaynak noktası
info
1299
Multiply alpha value of every pixel by 0-200%. Alpha value controls the opacity of a pixel. Decreasing alpha will make pixels more transparent.
Her pikselin % 0-200 oranında çarpımı alfa değeridir. Alfa değeri bir pikselin opaklığını kontrol eder. Azalan alfa pikselleri daha saydam hale getirecektir.
info
1300
Multiply color
Çoklu renk
info
Select background
Vista & Win 7 icons