Turkish phrases #201-220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.
info
202
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Tüm görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
203
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Mevcut katmanın veya mevcut seçimin renk doygunluğunu ayarlayın.
info
204
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Tüm görüntünün veya geçerli seçimin kontrastını ayarlayın.
info
205
Adjust exposure
Pozlamayı ayarla
info
206
Adjust gamma
info
207
Adjust light level to preserve flat surfaces
Düz yüzeyleri korumak için ışık seviyesini ayarlayın
info
208
Adjust size by %i,%i
info
209
Adjust size by:
Boyutunu ayarlayın:
info
210
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Düz yüzeyleri değiştirmemek için ışık seviyesini ayarlayın.
info
211
Adjustable
Ayarlanabilir
info
212
After &last frame
Sonra &son çerçeve
info
213
After current
info
214
After last
info
215
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Parametreleri ayarladıktan sonra, işlemi etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Çevrimiçi belgeler</a>
info
216
Align:
Hizala:
info
217
Alignment:
Hizalama:
info
218
All available parts
info
219
All files
Tüm dosyalar
info
220
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Tüm işlemler geri alınabilir. Bir işlemin yedeklenmesi için yeterli bellek yoksa, bir belgeyi daha fazla düzenlemek imkansız hale gelebilir.
info
I wish there were...
Select background