Turkish phrases #401-420 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.
info
402
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">Daha fazla bilgi</a>.
info
403
Centered
Merkezli
info
404
Change Animation Speed
Animasyon Hızını Değiştirme
info
405
Change Canvas Size
Tuval Boyutunu Değiştirme
info
406
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Seçilen katmana uygulanan bir işlemi (veya bir dizisini) değiştirin.
info
407
Change animation speed...
Animasyon hızını değiştirme...
info
408
Change color depth of all frames.
Tüm çerçevelerin renk derinliğini değiştirin.
info
409
Change color depth...
Renk derinliğini değiştirin...
info
410
Change color of individual pixels.
Tek tek piksellerin rengini değiştirin.
info
411
Change color of the stop selected in the gradient above.
Yukarıdaki gradyanda seçilen durdurma rengini değiştirin.
info
412
Change image size of all frames.
Tüm çerçevelerin görüntü boyutunu değiştirin.
info
413
Change layer blending
info
414
Change layer opacity
info
415
Change mouse cursor used for "%s".
"%s" için kullanılan fare imlecini değiştirin.
info
416
Change size...
Boyutu değiştir...
info
417
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Yeni boyutlarını piksel cinsinden veya yüzde olarak ayarlayarak görüntünün çözünürlüğünü değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Daha fazla bilgi</a>.
info
418
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
info
419
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
info
420
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Çerçeve zamanlarını verilen değere göre çarparak animasyonun hızını değiştirin.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...