Turkish phrases #1821-1840 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1821
Soften
Yumuşatmak
info
1822
Solid fill
Katı dolgu
info
1823
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Bazı ifadeler yüklenmedi. Lütfen çevrilmiş ifadeleri değiştirmek için Çevrimiçi sayfada oturum açın veya dil moderatör ayrıcalıklarını isteyin.
info
1824
Sort by
info
1825
Sortpink
info
1826
Specific height
info
1827
Specific width
info
1828
Specifies location of the tabs.
info
1829
Specify &height
Yüksekliği belirtin
info
1830
Specify &size
Boyutunu belirtin
info
1831
Specify &width
Genişliği belirtin
info
1832
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
info
1833
Specify custom size:
Özel boyut belirtin:
info
1834
Specify image height; width will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1835
Specify image width; height will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1836
Specify position of the stop selected in the gradinet above.
Yukarıdaki gradyanda seçilen durdurma konumunu belirtin.
info
1837
Speed
Hız
info
1838
Speed of the fire particle movement.
info
1839
Spider
Örümcek görünümlü fraktal
info
1840
Spin frame
Döndürme çerçevesi
info
Select background
What about ICL files?