Turkish phrases #641-660 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Curve
Eğri
info
642
Custom
info
643
Custom &operation...
Özel işlem...
info
644
Custom (contact author)
Özel (iletişim yazarı)
info
645
Custom JScript operation
Özel JScript işlemi
info
646
Custom Operation
Özel İşlem
info
647
Custom color
Özel renk
info
648
Custom colors
Özel renkler
info
649
Custom convolution filter
Özel evrişim filtresi
info
650
Custom convolution filter...
Özel evrişim filtresi...
info
651
Custom format...
info
652
Custom icons...
Özel simgeler...
info
653
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Araçlar, renkler, dolgu stilleri ve çizim modları için özel hazır ayarlar.
info
654
Custom size
Özel boyut
info
655
Custom size:
Özel boyut:
info
656
Custom zoom
Özel yakınlaştırma
info
657
Custom1
Özel1
info
658
Customize
Özelleştir
info
659
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
Şu anda kullanılan fare imleçlerini özelleştirin. İmleç şemaları oluşturun ve değiştirin.
info
660
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Ana uygulama penceresini özelleştirin. Zaten açılmış belgeler veya pencereler etkilenmeyecektir.
info
Select background
What about ICL files?