Turkish phrases #181-200 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Özel simgeler ekleyin veya kaldırın. Bu simgeler ana uygulamanın çeşitli yerlerinde kullanılabilir.
info
182
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi kanallardan değer ekleyin veya çıkarın.
info
183
Add predefined color swatches.
Ön tanımlı renk örnekleri ekleyin.
info
184
Add reflection
Yansıma ekle
info
185
Add the current cursor to online library on RealWorld Graphics web site
RealWorld Graphics web sayfasındaki çevrimiçi kütüphaneye mevcut imleci ekle
info
186
Add the dragged file(s) as new layer(s).
info
187
Add to Online Library
Çevrimiçi Kütüphaneye Ekle
info
188
Add to online library
Çevrimiçi kütüphaneye ekle
info
189
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
190
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
info
191
Add, remove, import, and export custom colors.
Özel renkler ekleyin, kaldırın, içe aktarın ve dışa aktarın.
info
192
Additional image effects
Ek görüntü efektleri
info
193
Adjust Brightness
Parlaklığı Ayarla
info
194
Adjust Color Saturation
Renk Doygunluğunu Ayarla
info
195
Adjust Colors
info
196
Adjust Contrast
Kontrastı Ayarla
info
197
Adjust RGB
RGB Ayarla
info
198
Adjust RGB...
RGB Ayarla...
info
199
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Görüntünün veya geçerli seçimin parlaklığını ayarlayın.
info
200
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
Seçilen tüm çerçevelerde parlaklık, kontrast ve doygunluğu ayarlayın.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...