Turkish phrases #981-1000 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Hue of the colorized image.
Renklendirilmiş görüntünün renk tonu.
info
982
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Renk tonu-Doygunluk ve Parlaklık-Alfa 2D alanları
info
983
I am not helping. And do not bother me again!
Ben yardım etmiyorum. Ve beni bir daha rahatsız etme!
info
984
I am still exploring the application. Ask me later.
Hala uygulamayı araştırıyorum. Daha sonra sor.
info
985
I want to support this application.
Bu uygulamayı desteklemek istiyorum.
info
986
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
info
987
ID:
info
988
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
ÖNEMLİ: Yalnızca bir imlecin yazarları veya telif hakkı sahipleri kütüphaneye gönderebilir. Bir imleci kütüphaneye göndererek, kütüphanenin sahiplerine, imleci web üzerinde verilen veya değiştirilen isim, açıklama ve rol ile yayınlama hakkını verirsiniz.
info
989
Icon
Simge
info
990
Icon - Composition
info
991
Icon - Delete Image
Simge - Görüntüyü Sil
info
992
Icon - Image List
Simge - Görüntü Listesi
info
993
Icon - Insert Custom Image
Simge - Özel Görüntü Ekle
info
994
Icon - Insert Image
Simge - Görüntü Ekle
info
995
Icon - Make Pre-XP formats
Simge - Pre-XP biçimlerini yapın
info
996
Icon - Select File Format
Simge - Dosya Biçimini Seç
info
997
Icon -> Cursor
info
998
Icon Library - List
Simge Kitaplığı - Liste
info
999
Icon Library - View Mode
info
1000
Icon assigned to the configuration window.
Yapılandırma penceresine atanan simge.
info
Select background
I wish there were...