Estonian phrases #721-740 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Direction of parallel light rays shining on the height map.
info
722
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
info
723
Direction of the folds.
info
724
Disable
info
725
Disable &automatic updates
info
726
Disabled
Keelatud
info
727
Displace amount
info
728
Displace...
Asenda...
info
729
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Näita konteksti Abi akna kontrollis vihjena
info
730
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Näita Abi kontekstis (sellest sõnumist) kui vihjeid kõigele.
info
731
Display files with the given tag.
info
732
Display hints relevant to application current state.
Näita vihjet vastavalt rakenduse praegusele olekule.
info
733
Display mode
info
734
Display program information, version number and copyright.
Näita programmi informatsiooni, versiooninumbrit ja kopiraiti.
info
735
Display the currently selected license or change it.
info
736
Displayed drawing tools:
info
737
Displays the basic information about the application and its usage.
Näitab põhilist informatsiooni rakendusest ja selle kasutusest.
info
738
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Näitab praegust suumi tegurit. Kliki kiireks lülituseks, et lülitada määratud väärtusi või oma suumitegurit.
info
739
Displays the help index page.
Näitab Abi indexit.
info
740
Dissolve...
info
Select background
Vista & Win 7 icons