Danish phrases #1221-1240 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1221
Remove style
Fjern stil
info
1222
Remove tangent
info
1223
Remove the effects assigned to this layer.
Fjern anvendte effekter fra dette lag.
info
1224
Remove this step
Fjern dette trin
info
1225
Remove vertex
info
1226
Rename file
Omdøb fil
info
1227
Render fractal...
Generér fraktalt...
info
1228
Replace
Erstat
info
1229
Replace affected pixels by foreground color or image.
Erstat berørte pixel med forgrundsfarve eller billede.
info
1230
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Erstat hver pixel med et halvgennemsigtigt kvadrat med givet størrelse.
info
1231
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Erstat hver pixel med et halvgennemsigtigt kvadrat med givet størrelse.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Flere oplysninger</a>.
info
1232
Replace hue of every pixel with given value.
Erstat hver pixels nuance med angivet værdi.
info
1233
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Erstat nuance for hver pixel efter givet vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Flere oplysninger</a>.
info
1234
Replace outline
Erstat kant
info
1235
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Erstat hele billedet (eller laget) med den aktuelle flydende markering.
info
1236
Replace with line
info
1237
Resample
Genopbyg
info
1238
Resample Image
Genopbyg billede
info
1239
Resampling &method:
Metode:
info
1240
Resize
Størrelse
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...