Danish phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
1522
Tutorials
Vejledninger
info
1523
Type
Type
info
1524
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv vilkårlig tekst i denne boks, og klik på billedet for at generer teksten med den angivne skrifttype.
info
1525
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
1526
Type of operation executed in this step of the sequence.
Handling udført dette i sekvenstrin.
info
1527
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
1528
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Transformeringstype udført i dette trin (bemærk at transformering ikke bør være sidste trin i sekvensen, da resultatet mistes).
info
1529
Type text directly in the raster editor.
Skriv tekst direkte i billedredigering.
info
1530
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Billedets typiske baggrundsfarve. Billedet bliver bedst hvis den bruges på lignende baggrunde.
info
1531
Undo all operations upto this one.
Fortryd alle handlinger op til dette.
info
1532
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Fortrydelsesfunktionen deaktiveres. Vælg dette for optimal ydelse og minimalt hukommelsesforbrug.
info
1533
Undo the last action.
Fortryd sidste handling.
info
1534
Unicode marker
info
1535
Unknown data
Ukendte data
info
1536
Unnamed
Unavngivet
info
1537
Unsharp Mask
info
1538
Unsharp mask
Skarphedsmaske
info
1539
Unsharp mask...
Skarphedsmaske...
info
1540
Unspecified
Uspecificeret
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...