Norwegian (Bokmål) phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Meta-filtre
info
902
Metadata
Metadata
info
903
Metadata:
Metadata:
info
904
Method
Metode
info
905
Method specifying the target size.
Metode for å spesifisere mål størrelsen.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
Metode brukt til å spesifisere størrelse på tekst.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Metode for å forstørre eller forminske piksler.
info
909
Method:
Metode:
info
910
Mirror
Vindu
info
911
Mirror the image from left to right.
Flytt bildet fra venstre til høyre.
info
912
Miter joins
Polylinje delta stil
info
913
Mode:
Modus:
info
914
Modified
Modifisert
info
915
Modified date
Endret dato
info
916
Modified on %s
Endret den %s
info
917
Modify Handle Coordinates
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modifiser markeringen med "%s" verktøyet. Hold ned SHIFT, CTRL eller begge for å legge til, snu eller fjerne felt fra markeringen.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
info
920
Modify style...
Rediger stil...
info
What about ICL files?
I wish there were...