Norwegian (Bokmål) phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Meta-filtre
info
902
Metadata
Metadata
info
903
Metadata:
Metadata:
info
904
Method
Metode
info
905
Method specifying the target size.
Metode for å spesifisere mål størrelsen.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
Metode brukt til å spesifisere størrelse på tekst.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Metode for å forstørre eller forminske piksler.
info
909
Method:
Metode:
info
910
Mirror
Vindu
info
911
Mirror the image from left to right.
Flytt bildet fra venstre til høyre.
info
912
Miter joins
Polylinje delta stil
info
913
Mode:
Modus:
info
914
Modified
Modifisert
info
915
Modified date
Endret dato
info
916
Modified on %s
Endret den %s
info
917
Modify Handle Coordinates
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modifiser markeringen med "%s" verktøyet. Hold ned SHIFT, CTRL eller begge for å legge til, snu eller fjerne felt fra markeringen.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
info
920
Modify style...
Rediger stil...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...