Turkish phrases #1361-1380 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Düzen kontrolü için olan menü komutlarını göster (gelişmiş kullanıcılar için)
info
1362
Show or hide the "%s" panel.
"%s" panelini gizle veya göster
info
1363
Show or hide the status bar.
Durum çubuğunu göster veya gizle.
info
1364
Show or hide this toolbar.
Bu araç çubuğunu göster veya gizle
info
1365
Show the final image in the raster editor.
Raster editöründe son görüntüyü göster.
info
1366
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Piksel sayısını değiştirerek görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1367
Shrink or stretch image.
Görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1368
Shrink selection
Seçimi küçült
info
1369
Similar colors
Benzer renkler
info
1370
Simple bevel
Basit eğim
info
1371
Simple flood fill
Basit taşkın dolgu
info
1372
Simple select
Basit seçim
info
1373
Simplified controls
info
1374
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Seçilen blok büyüklüğü için tek kroma değeri kaydedilir.
info
1375
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Tek piksel|Kare 3x3|Kare 5x5|Daire 3x3|Daire 5x5|Eşkenar dörtgen 5x5|Çapraz 3 piksel|Çapraz 5 piksel|
info
1376
Six-pointed star
Altı köşeli yıldız
info
1377
Size
Boyut
info
1378
Size of beveled region in pixels.
Size of beveled region in pixels.
info
1379
Size of the added shadow in pixels.
Eklenen gölgenin pixel cinsinden boyutu.
info
1380
Size of watermark text in percent of the image height.
Filigran metninin görüntü yüksekliğinin yüzde olarak boyutu.
info
Select background
I wish there were...