Bosnian phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Turn the image upside down.
Okreni sliku naopako.
info
1522
Tutorials
Tutorijali
info
1523
Type
Vrsta
info
1524
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Ukucajte neki tekst u ovo polje i potom kliknite na editor (uređivač) raster slika za prikazivanje teksta određenog fonta.
info
1525
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Vrsta mapiranja vrijednosti datog raspona na klizaču (slajderu) u konfiguracijskom dijalogu.
info
1526
Type of operation executed in this step of the sequence.
Vrsta operacije izvršene u ovom koraku sekvence.
info
1527
Type of the contained object with menu commands.
Vrsta sadržajnog objekta u komandama menija.
info
1528
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Vrsta transformacije izvršene u ovom koraku. (Info: transformacija ne bi trebala da bude zadnji korak sekvence, jer će se rezultati izgubiti.)
info
1529
Type text directly in the raster editor.
Kucajte tekst direktno u raster editoru.
info
1530
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Tipična pozadinska boja slike. Slika će najbolje izgledati ukoliko se koriste slične pozadine.
info
1531
Undo all operations upto this one.
Poništi sve operacije do ove.
info
1532
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Funkcija poništavanja radnji bit će isključena. Izaberite ovu opciju za najbolje performanse i najmanje memorijske zahtjeve.
info
1533
Undo the last action.
Poništi zadnju radnju.
info
1534
Unicode marker
Unikod marker
info
1535
Unknown data
Nepoznati podaci
info
1536
Unnamed
Neimenovano
info
1537
Unsharp Mask
Smanji oštrinu maske
info
1538
Unsharp mask
Smanji oštrinu maske
info
1539
Unsharp mask...
Smanji oštrinu maske...
info
1540
Unspecified
Nespecificirano
info
Select background
I wish there were...