Bosnian phrases #741-760 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
If enabled, the weight of the used font will be increased.
Ako je omogućeno, debljina teksta bit će povećana.
info
742
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
743
If needed
Ako je potrebno
info
744
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Ako je postavljeno, raspored će biti upotrebljiv jedino u dokumentima izabrane vrste.
info
745
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Ako je komanda smještena u glavnom meniju, ona će se izvršiti kada se pritisne selektovana kombinacija tipki.
info
746
If the imported image is larger than the current canvas, the canvas will be extended.
Ukoliko je uvezena slika veća od trenutnog platna, onda će se platno proširiti.
info
747
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Ukoliko je ova opcija omogućena, odnosno polje bit će postavljeno na definisanu vrijednost kada se komanda aktivira.
info
748
Ignore alpha
Ignoriši alfu
info
749
Ignore selection
Ignoriši selekciju
info
750
Image
Slika
info
751
Image &zoom:
&Zumiranje slike
info
752
Image - EXIF
Slika - EXIF
info
753
Image - EXIF Tag Info
Slika - Informacije o EXIF tagovima
info
754
Image - EXIF Tags
Slika - EXIF tagovi
info
755
Image - Viewer
Slika - Preglednik
info
756
Image - Zoom
Slika - Zumiranje
info
757
Image -> Raster Image
Slika -> Raster slika
info
758
Image Editor - Outline Properties
Uređivač slike - Svojstva linija okvira
info
759
Image Editor - Outline Style
Uređivač slika - Stil rubnih linija
info
760
Image can be printed over whole paper or it could keep its original size or user can specify image size
Slika se može odštampati preko čitavog papira, može zadržati originalnu veličinu ili korisnik može navesti njenu veličinu.
info
Select background
What about ICL files?