Polish phrases #1141-1160 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1141
Displayed drawing tools:
Pokazane narzędzia rysowania:
info
1142
Displayed tools
Pokazane narzędzia.
info
1143
Displays the basic information about the application and its usage.
Wyświetl podstawowe informacje o aplikacji.
info
1144
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Pokazuje aktualne z...
info
1145
Displays the help index page.
Wyświetl menu pomocy.
info
1146
Dissolve...
Rozproszenie
info
1147
Distance of the folds from the shape outline.
Kierunek zgięć od kształtu obrysu.
info
1148
Distance:
Odległość:
info
1149
Distort
info
1150
Distressed Quad...
info
1151
DitherBox...
info
1152
Dithering
Symulowanie kolorów
info
1153
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
1154
Divers
info
1155
Divisor
info
1156
Divisor:
Rozdzielacz:
info
1157
Do not fill the interior of the drawn shape.
Nie wypełniaj wnętrza rysowanego kształtu.
info
1158
Do not use pixel grid.
Nie używaj siatki pikseli.
info
1159
Document &name:
Nazwa &pliku:
info
1160
Document - Best Layout
Dokument - Najlepszy Układ
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...