Polish phrases #2001-2020 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2001
Mix To The Warp...
info
2002
Mix normal and blurred images by energy
info
2003
MixBeam Gradients 1.5
info
2004
Mixed Gradients 1.5
info
2005
Mixed Round Source...
info
2006
Mixed Up Grey And Confused...
info
2007
Mixing Up In A Random RGB...
info
2008
MixingIntoGrey...
info
2009
Mock
info
2010
Mode
info
2011
Mode:
Tryb:
info
2012
Modified
Zmodyfikowany
info
2013
Modified date
Data modyfikacji
info
2014
Modified on %s
Modykowany %s
info
2015
Modify Handle Coordinates
Modyfikuj Współrzędne Uchwytu
info
2016
Modify object(s)
info
2017
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modyfikuj zaznaczenie narzędziem "%s". Przytrzymaj Shift, Ctrl lub oba aby dodać, zanegować lub usunąć obszar z zaznaczenia.
info
2018
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Zmieniaj kształty obrazu pchając, załamując lub rozszerzając określone obszary.
info
2019
Modify style...
Popraw styl...
info
2020
Modify tags or note
Modyfikuj tagii lub uwagi
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons