Polish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add Watermark
Dodaj znak wodny
info
262
Add a copy of selected frame after it.
Dodaje kopie wybranej klatki po niej.
info
263
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
264
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danej intensywności i offsetu
info
265
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
info
266
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
267
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Dodaj obraz znaku wodnego lub tekst do obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Więcej informacji</a>.
info
268
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
269
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
270
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
271
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
272
Add and Sub...
info
273
Add color
Dodaj kolor
info
274
Add commands to this toolbar.
info
275
Add custom preset
Dodaj swoje wstępne ustawienia
info
276
Add dragged files to the animation as new frames.
info
277
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
278
Add light and shadow rays originating from features of the image.
info
279
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Dodaj nowy filtr|Duplikuj filtr|Usuń filtr|Wyżej|Niżej|
info
280
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons