Polish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add Rectangular Border
Dodaj Kwadratowe Obramowanie
info
262
Add Watermark
Dodaj znak wodny
info
263
Add a copy of selected frame after it.
Dodaje kopie wybranej klatki po niej.
info
264
Add a fiery effect to existing cursor. Specify fire source points via the topmost layer.
Dodaj efekt ognia do istniejącego kursora. Ostal punkty ognia via najwyższa warstwa.
info
265
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
266
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danym natężeniu i przesunięciu.
info
267
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Dodaj cień o danym natężeniu i przesunięciu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/drop-shadow-effect">Więcej Informacji</a>.
info
268
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
269
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Dodaj obraz znaku wodnego lub tekst do obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Więcej informacji</a>.
info
270
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
271
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
272
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
273
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
274
Add and Sub...
info
275
Add color
Dodaj kolor
info
276
Add commands to this toolbar.
info
277
Add custom preset
Dodaj ustawienia własne
info
278
Add dragged files to the animation as new frames.
info
279
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
280
Add light and shadow rays originating from features of the image.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...