Polish phrases #3741-3760 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3741
Smoothen vertex
info
3742
Smoothing
Wygładzanie
info
3743
Smudge Stick...
info
3744
SnowScape...
info
3745
Snowflakes...
info
3746
Soft Glass
info
3747
Soft Vignette...
info
3748
Soft shadow
Miękki cień
info
3749
SoftMood...
info
3750
Soften
Zmiękcz
info
3751
Solid fill
Wypełnienie jednolite
info
3752
Solid grid
Jednolita siatka
info
3753
Solid outline
Jednolity kontur
info
3754
Solidify A
info
3755
Solidify B
info
3756
Solidify C
info
3757
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre wyrażenia nie zostały przesłane. Zaloguj się na stronie Online lub zażądaj przywilejów moderatora języka, aby móc modyfikować już przetłumaczone wyrażenia.
info
3758
Sort by
Sortuj według
info
3759
Sorting Shaman SE...
info
3760
Sorting shaman...
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?