Norwegian (Bokmål) phrases #1-20 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g MB
%g MB
info
2
%g kB
%g kb
info
3
%i bytes
%i biter
info
4
%ix%i pixels
%ix%i piksler
info
5
%s Apply shadow, blur and reflection effects.
%s Bruk skygge-, pensel- og refleksjonseffekter.
info
6
%s eraser
%sviskelær
info
7
%s in bubble
%s i boble
info
8
%s selection
%smarkering
info
9
%s with effects
%s med effekter
info
10
&About %s...
&Om %s...
info
11
&Active Layout
&Aktiver oppsett
info
12
&Adjust
&Justeringer
info
13
&Angle:
&Vinkel:
info
14
&Arbitrary rotation...
&Vilkårlig rotasjon...
info
15
&Automatic zoom
&Automatisk forstørrelse
info
16
&B-Spline
&B-Spline
info
17
&Background color:
&Bakgrunnsfarge:
info
18
&Bevel...
&Skråkant...
info
19
&Blend with background...
&Bland med bakgrunnen...
info
20
&Brightness:
&Eksponering:
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons