Swedish (Sweden) phrases #461-480 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Curve Interpolation
info
462
Custom
info
463
Custom &operation...
Egenskapad funktion ...
info
464
Custom JScript operation
Kör eget JScript
info
465
Custom Operation
info
466
Custom background
info
467
Custom convolution filter
info
468
Custom convolution filter...
info
469
Custom de-vignetting
info
470
Custom height
info
471
Custom image
info
472
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Egna inställningar för verktyg, färger, fyllnadstyper, och ritningsinställningar.
info
473
Custom width
info
474
Custom zoom
info
475
Custom1
Skräddarsydd1
info
476
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Skräddarsy huvud programfönstret. Detta påverkar inte dokument eller fönster som är öppna.
info
477
Cut a defined quadrangle from an image.
info
478
Cut the selection and put it on the Clipboard.
info
479
DPI
DPI
info
480
Darken
info
What about ICL files?
I wish there were...