Hungarian phrases #241-260 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Increase image magnification by one step.
A nagyítás növelése egy lépéssel.
info
242
Increase outline width
Növelje körvonal szélességét
info
243
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
A körvonal szélességének növelése 1 vagy 5 képponttal ha a CTRL gombot megnyomja.
info
244
Indicates the currently used value for outline width.
A jelenleg használt körvonal szélesség kijelzése.
info
245
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
A panel kezdeti állapotát jelzi. Ha engedélyezve van, a panel, nem látható.
info
246
Integral coordinates
Kötelező koordináták
info
247
Internal layouts
Belső elrendezések
info
248
Internal view type
Belső nézet típus
info
249
Internal view type.
Belső nézet típus.
info
250
Item
Tárgy
info
251
Items
Elemek
info
252
JPEG Image
Jpeg kép
info
253
JPEG image files
JPEG képfájlok
info
254
JPEG2000 Image
JPEG2000 Kép
info
255
JPEG2000 Image (codestream)
JPEG2000 Kép (codestream)
info
256
JPEG2000 codestream files
JPEG2000 codestream fájlok
info
257
JPEG2000 image files
JPEG2000 képfájlok
info
258
JavaScript
info
259
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
A JavaScript végrehajtása. Olvassa el a kézikönyvet (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) hogy megtanulja a scriptinget.
info
260
Language
Nyelv
info
I wish there were...
What about ICL files?